Studio RMA.net

System RMA

Trudno sobie wyobrazić nowoczesną firmę handlowo produkcyjną, która nie ma dobrze zorganizowanego procesu zarządzania reklamacjami i serwisem gwarancyjny. Wprowadzając produkty na rynek producent lub firma handlowa musi zapewnić sprawną obsługę w zakresie reklamacji i serwisu pamiętając jednocześnie o kosztach. 

Wdrożenie systemu informatycznego opartego na rozwiązaniu przeglądarki internetowej (aplikacja ASP.net) wspomaga jeden z kluczowych elementów budowania zaufania klientów do firmy, jakim jest system obsługi reklamacji i serwisu. Kontakty z klientami nie kończą się z chwilą złożenia zamówienia. Warunkiem długofalowego sukcesu jest umiejętność utrzymania zadowolonego, lojalnego klienta. Służy temu prowadzenie efektywnej opieki posprzedażowej i serwisowej. Stały wzrost liczby klientów oraz potrzeba zapewnienia im obsługi na najwyższym poziomie wymagają stworzenia rozwiązania idealnie dopasowanego do potrzeb danej firmy. W związku z tym oferowany program ma za zadanie usprawnić obieg dokumentów w firmie, ze szczególnym naciskiem na system zarządzania reklamacjami i serwisem. Przed wdrożeniem większość dokumentów dotyczących reklamacji jest przechowywana i procesowana w formie papierowej ewentualnie maili lub dokumentów Worda - a nie w bazie danych. Wprowadzenie dokumentów do bazy MS SQL za pomocą systemu Reklamacje.net formalizuje i usprawnia ich obieg. Dla firmy ważnym elementem może być również gromadzenie i analizowanie danych dotyczących przyczyn reklamacji i ich proces realizacji.

Aplikacja przeznaczona jest do zarządzania:

Funkcjonalność aplikacji umożliwia pełną kontrolę zgłoszeń reklamacyjnych przyjmowanych przez punkty serwisowe upoważnione do przyjmowania reklamacji i świadczenia usług serwisowych. Rejestrowane w programie zgłoszenia reklamacyjne muszą spełniać określone wymogi w zakresie zapisywanych danych. Wprowadzenie kontroli zakresu informacji w reklamacjach ma na celu umożliwienie podjęcia decyzji o akceptacji reklamacji przez sprzedawcę bez konieczności pozyskiwania kolejnych informacji o reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne są autoryzowane przez sprzedawcę.

Moduły programu umożliwiają kontrolowane przesyłanie dokumentów pomiędzy sprzedawcą (dystrybutorem) a kontrahentem (partnerem handlowym, autoryzowanym punktem serwisowym), kontrolę i analizę rozliczeń pomiędzy sprzedawcą a kontrahentem, przekrojową analizę wielkości zakupów kontrahentów i wiele więcej.

System RMA

Program do reklamacji

System RMA

Zarządzanie reklamacjami

System RMA

System Reklamacyjny

System RMA

System RMA